Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

KOALICIJA „UVAŽAVANJE“ je osnovana u svrhu promoviranja tolerancije i međusobnog razumijevanja u općini Livno

OSCE terenski ured Livno je pokrenuo provedbu projekta „Razumijevanje kaznenih djela i incidenata motiviranih predrasudama, netrpeljivošću i mržnjom, preventivno djelovanje i odgovor lokalne zajednice” koji tijekom 2013. godine u BiH implementira Misija Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE) u BiH. Potpisivanjem Sporazuma o suradnji radi zagovaranja prevencije incidenata i kaznenih djela počinjenih iz predrasuda, netrpeljivosti i mržnje utemeljena je neformalna koalicija „Uvažavanje“. 25.04.2013. godine Sporazum je potpisalo 7 predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva i medija. Koalicije će aktivno djelovati s ciljem inspiriranja i pružanja potpore pojedincima, skupinama i inicijativama u općini Livno radi suzbijanja i prevencije netrpeljivosti i mržnje, kao i kreiranja uvjeta za sigurniji i bolji život. Radi utvrđivanja mišljenja građana o incidentima motiviranim predrasudama/netrpeljivosti, članovi koalicije „Uvažavanje“ su proveli anketu (licem u lice i online) na uzorku od 100 ispitanika u Općini Livno. Kako 89 % ispitanika u općini Livno smatra da se incidenti motivirani predrasudama događaju u Livnu. 76 % ispitanika se izjasnilo da je potrebno da zajednica poduzme konkretne mjere djelovanja na prevenciji i borbi protiv incidenata motiviranih predrasudama/netrpeljivošću, članovi Koalicije su izradili Preporuke za djelovanje u općini Livno za stvaranje kohezivne zajednice. Preporuke su javno prezentirane na okruglom stolu koji smo organizirali 27.06.2013., a 05.07.2013. su javnosti prezentirane u jednosatnoj radio emisiji emitiranoj na radiju „Studio N“. 08.07.2013. članovi Koalicije su uputili dopise (inicijativa za preventivno djelovanje i odgovor lokalne zajednice općine Livno za razumijevanje kaznenih djela i incidenata motiviranih predrasudama, netrpeljivošću i mržnjom) načelniku Općine i Općinskom vijeću. 15.07.2013. g. Luka Čelan, načelnik Općine Livno je Rješenjem br. 02- 05 2524/13 imenovao članove općinskog radnog tijela za izradu plana aktivnosti za koheziju zajednice.
Sve
Kohezija
Konflikt
08.01.'17
Govor mržnje
17.05.'15
vrijedjanje
02.02.'15
govor mržnje
17.12.'14
Pravda za sve
11.10.'13
Osuda
Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija