Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Radna grupa za izradu akcionog plana za koheziju zajednice u Opštini Foča

U ponedeljak 4. Novembra 2013. godine, održan je prvi sastanak opštinske radne grupe za izradu akcionog plana za koheziju zajednice. Članovi radne grupe su imenovani odlukom Načelnika Opštine Foča i čine je: Radojica Mlađenović (predsjednik radne grupe) – predsjednik Skupštine Opštine Foča Brana Stanković (sekretar radne grupe) – načelnica Odjeljenja za opštu upravu Miladin Rudinac – diplomirani pravnik/opštinski službenik Ružica Begenišić – inspektorka u policiji/šefica odjeljenja za suzbijanje opšteg kriminaliteta Mladen Mandić – predsjednik Omladinskog pokreta Foča (udruženje je član koalicije “Tolerantni” iz Foče) Vesna Čančar – predsjednica Demokratskog centra “Nove nade” (udruženje je član koalicije “Tolerantni” iz Foče) Borka Kovač - direktorica srednjoškolskog centra Jelena Čančar - direktorica OŠ Sveti Sava Radoje Miletić - direktor OŠ Veselin Masleša Zadatak radne grupe je da, u saradnji sa Misijom OEBS-a u BiH, koja ima savjetodavnu ulogu, izradi lokalni akcioni plan za povećanje kohezije zajednice. Akcioni plan će uključivati mehanizme za reagovanje na incidente motivisane predrasudama, ali i aktivnosti osmišljene tako da doprinose prevenciji takvih incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje.
Sve
Kohezija
Konflikt
08.01.'17
Govor mržnje
17.05.'15
vrijedjanje
02.02.'15
govor mržnje
17.12.'14
Pravda za sve
11.10.'13
Osuda
Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija