Sprječavaj mržnju. Gradi zajedništvo. Mapiraj sve

Prezentacije inicijative protiv mržnje načelnicima Srebrenice i Bratunca

10.06. sastanak sa načelnikom Srebrenice (pokrenuta inicijativa za formiranje radne grupe za izradu dokumenta prevencije incidenata počinjenih iz mržnje) 12.06. sastanak sa načelnikom Bratunca
Sve
Kohezija
Konflikt
08.01.'17
Govor mržnje
17.05.'15
vrijedjanje
02.02.'15
govor mržnje
17.12.'14
Pravda za sve
11.10.'13
Osuda
Latest on facebook
Pratite poslijednje objave na našoj i na facebook stranicama naših partnerskih organizacija